Budel, 26-04-2024

De medeoprichter van stichting AED-Cranendonck Jac Duis werd vrijdag 26 April j.l. naar het Cantinetheater gelokt voor een "belangrijk" interview ter promotie van het theater.
Een interview werd er wel gehouden maar enkel pas nadat burgemeester Roland van Kessel met zijn gevolg ten tonele was verschenen.
Een camerateam van Horizon en diverse fotografen.... het was een hele stoet die Jac zichtbaar in verwarring bracht.
Pas toen de burgemeester het woord namen en Jac rechtstreeks toesprak ging hem langzaamaan een lichtje op.
Een opsomming volgde van diensten en verrichtingen die Jac gedaan had (en soms nog steeds doet). Na deze lijst volgende de woorden van de burgemeester "En daarom het het Zijne Majesteit behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau".


Hierop werden de versierselen die bij de Orde behoren bij Jac opgespeld en de oorkonde overhandigd.
Alle nieuw gedecoreerden worden dan ook traditiegetrouw genodigd om de volgende dag aanwezig te zijn bij de receptie ter gelegenheid van Koningsdag.
Pas hierop volgde een interview, niet over het theater naar over het zojuist benoemde Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hierna kregen de talrijk aanwezige gasten de gelegenheid om de gedecoreerde te feliciteren en een een hapje en drankje te nuttigen,

Jac, hartelijke dank voor je inzet voor onze stichting en proficiat met je onderscheiding.

Foto: Jac Duis en Bestuur Stichting AED-Cranendonck

Jac Duis en Bestuur Stichting AED-Cranendonck
Jac Duis en Bestuur Stichting AED-Cranendonck

Bankinformatie

Banknr: NL26RABO 0136 1350 13
T.n.v. AED-Cranendonck

KvK: 17208284

Contactgegevens

Via ons contactformulier kunt u ons berichten sturen.

Stichting AED-Cranendonck