De AED op de Smits van Oyenlaan 1a in Maarheeze is niet beschikbaar i.v.m. werkzaamheden aan het pand.

We hopen dat de AED teruggeplaatst kan worden.

Andere AED's in de buurt zijn o.a. bij Onze School en bij Marishof (AED locaties in Cranendonck).

  Natuurlijk, graag zelfs.

  Stichting AED-Cranendonck is zuinig met haar uitgaves omdat we enkel inkomsten hebben uit een bijdrage van de gemeente Cranendonck en van statiegeldbonnen van de Jumbo in Maarheeze.
  Natuurlijk doen we ook elk jaar mee met de Clubsupport-actie van de Rabobank. Tijdens deze actie wordt de stichting schijnbaar hoog gewaardeerd omdat we, dankzij de leden van de Rabobank, een bedrag van enkele honderden euro's mogen ontvangen.

  Elke 10 jaar dient een AED vervangen te worden wat een enorme kostenpost is, zeker als dit er meerdere tegelijkertijd zijn.
  U kunt u steun en/of waardering laten merken door via deze link een donatie te doen.

  Onze dank en de personen waarvan we de levens kunnen redden is groot.

  De afkorting AED staat voor Aautomatische Externe Defibrillator.
  Een AED gebruik je op het moment dat een persoon een hartstilstand heeft. Nu is dit eigenlijk niet helemaal waar, omdat een AED pas werkt als het hart van een persoon fibrilleert.
  Als een hart fibrilleert, klopt het hart niet meer in een normaal ritme, maar trekt het onregelmatig samen. Hierdoor wordt er geen bloed meer rondgepompt en kan het lichaam niet meer functioneren. Bij de meeste mensen met een hartstilstand fibrilleert het hart nog gedurende enkele minuten en kan de AED dus gebruikt worden.
  De AED zorgt er uiteindelijk voor dat een fibrillerend hart door middel van een elektrische schok een reset krijgt. Door deze elektrische schok wordt geprobeerd het hartritme te herstellen. 

  Een AED zal op het moment dat deze is aangesloten op een persoon gaan zoeken naar activiteit van het hart.
  Wanneer de AED een fibrillerend hart herkent zal de AED adviseren een schok toe te dienen. Vervolgens zal er een bepaalde hoeveelheid joules worden afgegeven waarbij er getracht wordt het hart in een normaal ritme te krijgen.
  Wanneer de AED een normaal ritme, geen ritme, óf een te zwak (fibrillerend) hartritme signaleert zal er geen schok worden geadviseerd. De AED kan op die momenten gewoonweg geen “reset” geven aan het hart. 

  • U wordt doorverbonden met de Meldkamer van 112,
   De centralist stelt U vragen en helpt met instructies (bijv. zet voordeur open)
  • De ambulance rukt uit en HartslagNu is ingeschakeld
  • Burgerhulpverleners komen binnen en starten met reanimeren
  • Andere burgerhulpverleners arriveren met AED en sluiten deze aan
  • Burgerhulpverleners blijven reanimeren totdat ambulancepersoneel het overneemt.

  Ja.
  Op het moment dat iemand een pacemaker heeft kunt u een AED gebruiken.
  De meeste AED’s van tegenwoordig hebben de mogelijkheid de elektrische signalen van de pacemaker weg te filteren.
  Op de specifieke productpagina’s van de AED kunt u zien of een AED beschikt over een pacemaker detectie.

  Let op: wanneer u ziet of weet dat iemand een pacemaker heeft, plaats de elektroden van de AED dan niet rechtstreeks op de pacemaker. 

Bankinformatie

Banknr: NL26RABO 0136 1350 13
T.n.v. AED-Cranendonck

KvK: 17208284

Contactgegevens

Via ons contactformulier kunt u ons berichten sturen.

Stichting AED-Cranendonck