Stichting Automatische Externe Defibrillator Cranendonck (AED-Cranendonck) is een kleine groep mensen die de doelstellingen na aan het hart liggen.

AED-Cranendonck (in de volksmond) is 15 juni 2007 opgericht om in de gemeente AED-apparaten beschikbaar te krijgen voor directe inzet en tevens om burgers op te leiden om deze apparaten te bedienen.

In 2023 kunnen we zeggen dat de missie die destijds in ingezet tot op de dag van vandaag er succesvol is gebleken, maar zeker nog niet ten einde is gekomen.
De afgelopen jaren zijn de AED's en de burgerhulpverleners vele malen ingezet en hebben daarbij ook vele malen levens kunnen redden.

Steeds meer is de AED zichtbaar in het straatbeeld. Dit omdat er, gelukkig, steeds meer komen te hangen en 24/7 beschikbaar zijn.
Aan de andere kant zijn er gelukkig ook steeds meer burgerhulpverleners beschikbaar die een AED kunnen bedienen en reageren op een oproep.

AED-Cranendonck zorgt er dan ook voor dat de apparaten waarvoor zij verantwoordelijk zijn ten alle tijden beschikbaar zijn voor inzet.

Dat hiermee behoorlijke bedragen gemoeid zijn moge duidelijk zijn. Elke 10 jaar dient een AED compleet vervangen te worden en na een inzet het apparaat gecontroleerd en eventueel de electroden (plakkers) en de accu vervangen of gereset te worden indien het daadwerkelijk is ingezet.

Steun hiervoor is altijd welkom en om de buurten hartveilig te houden en mensenlevens te kunnen blijven redden.

Doelstelling AED-Cranendonck

De stichting heeft ten doel

- het realiseren en het plaatsen en aanschaffen en onderhouden en beheer en in stand houden van Automatische Externe Defibrillatoren in alle kernen van de gemeente Cranendonck.

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

- De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van subsidies, verwerven van sponsorgelden en donaties, verkrijgen van schenkingen en erfstelling en legaten onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

 

Bankinformatie

Banknr: NL26RABO 0136 1350 13
T.n.v. AED-Cranendonck

KvK: 17208284

Contactgegevens

Via ons contactformulier kunt u ons berichten sturen.

Stichting AED-Cranendonck